BIKE FIT

DIN CYKEL ANPASSAD EFTER DIG

En bikefit går ut på att anpassa din cykel efter dina förutsättningar så att du får en optimal sittställning. Alla cyklister, oavsett nivå, kan dra fördel av en bikefit. Låt våra utbildade och certifierade specialister hjälpa dig med detta.

När man cyklar med normal belastning så håller man ungefär 90 i kadens. Det innebär att man utför 90 pedalvarv i minuten. Cyklar man en timme om dagen innebär det 5400 pedalvarv om dagen. Om du då inte sitter rätt på din cykel och därför gör en något felaktig rörelse med till exempel ditt knä så blir det inte mindre än 5400 felaktiga knärörelser per timme. Sådant sliter på kroppen och kommer med stor sannolikhet orsaka smärtande skador i längden.

Det kan också vara så att du inte upplever något obehag alls när du cyklar, men att du med hjälp av en bikefit skulle kunna få en mer optimal sittställning och på så sätt få ut mer kraft i varje tramptag.
Kanske du som triatlet har problem med kramp i vaderna vid löpningen? en bikefit skulle kunna vara lösningen på ditt problem.

BÄTTRE KOMFORT


Oavsett nivå av cykling är komforten avgörande för din upplevelse.

FÖREBYGGA SKADOR


En korrekt position på cykeln hjälper till att förebygga skador.

ÖKAD PRESTATION


Med optimal sittställning orkar du cykla både längre och fortare.

STORLEKSINPASSNING

800KR


En storleksinpassning innebär att du får en cykel som är korrekt inställd efter dina mått.

Vi ställer in rätt sadelhöjd, sadelns horisontala position, höjd på styret och rätt styrstamslängd.

BIKE FIT

enl. Body Geometry Fit-konceptet

2500KR


- Kroppsgenomgång med fokus på fötter och knän för att se kontaktytor med cykeln.

- Rörlighetstester.

- Asymmetriska skillnader ses över. Te.x olika benlängd.

- Inställning av korrekt sittposition.


En bikefit tar ungefär 3-4 timmar. Komponenter på cykeln, tex sadel, styrstam och andra kontakpunkter kan behöva bytas ut. Visst mekaniskt arbete ingår i bikefitten. Vid större ingrepp så som wirebyten och kapning av gaffelrör så tillkommer vanliga verkstadspriser.